Spółdzielnia

Serwis e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Remonty i Modernizacja

Struktura Organizacyjna

Akty Prawne

Centrum Osiedlowe

Witamy wszystkich na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej! 
Aktualności:

Postępowanie zakończone i rozstrzygnięte
Przetarg pisemny, nieograniczony w trybie ofertowym
data publikacji: 04-02-2019
news.jpg

Adres siedziby:
Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Spadowa 8,
33-200 Dąbrowa TarnowskaPrzetarg pisemny, nieograniczony w trybie ofertowym


I. Przedmiot przetargu:

1. Sprzedaż na zasadzie ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, znajdującego
się w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Daszyńskiego 3/41 - III piętro, klatka 3
2. Kategoria mieszkania: M-3, o pow. 34,64 m2.
3. Lokal składa się z: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC oraz przedpokoju.
4. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,40 m2


II. Termin i miejsce składania ofert:

1. Termin do dnia 19.02.2019 r., do godz. 15:00
2. Sposób składania ofert:
Ofertę należy złożyć w zaklejonej, opisanej kopercie: "Oferta przetargowa na zakup
mieszkania przy ul. Daszyńskiego 3/41" pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółdzielni
Mieszkaniowej lub osobiście w Sekretariacie.
3. W sytuacji tożsamych ofert lub zbliżonych, Spółdzielnia poinformuje oferentów
celem zorganizowania licytacji.


III. Warunki przetargu:

1. Cena wywoławcza wynosi 73 850,00 zł (zgodnie z operatem szacunkowym).
2. Wadium w wysokości 5 000,00 zł, należy wpłacić na rachunek w BS
nr 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 do dnia 19.02.2019 r. do godz. 14:00.
Wadium złożone przez wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej
ceny lokalu. Wadium przepada o ile wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy
notarialnej w terminie wyznaczonym przez Zarząd Spółdzielni. Wpłacone wadium przez
osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone na podane konto w terminie 5 dni.
3. Kryterium wyboru będzie najwyższa cena wyłoniona ze złożonych ofert.
4. Wygrywający przetarg winien wpłacić wylicytowaną kwotę w przetargu, pomniejszoną
o wpłacone wadium w ciągu 14 dni od dnia przetargu przy płatności gotówką lub 90 dni
w przypadku płatności zaciągniętym kredytem bankowym pod rygorem utraty prawa
uzyskanego w przetargu.
5. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia aktu notarialnego w dniu i miejscu
wyznaczonym przez Spółdzielnię. Wynagrodzenie Notariusza, koszty założenia księgi
wieczystej obciążają Nabywcę.


IV. Dodatkowe informacje:

1. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podawania przyczyny.
2. Bliższe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod numerem:
14 655-93-48, 14 655-93-63, adres e-mail: smdt1@wp.pl
3. Mieszkanie można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem
Spółdzielni Mieszkaniowej - Dział GZM, tel. 14 655-93-48, 14 655-93-63.


Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej


PREZES ZARZĄDU
Mariusz Micek

Z-ca PREZESA
Katarzyna Gubernat-Witek


Dąbrowa Tarnowska dn. 04.02.2019 r.


Załączniki:
- TREŚĆ OGŁOSZENIA (w formacie ".pdf")

[strona główna]


 
 
galeria zdjęć | kontakt | ogłoszenia | przetargi | ciekawe linki | mapa strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel/fax (14)655-92-11, tel. (14)655-93-48, (14)655-93-63 (kontakt w godzinach 07.30 - 15.30),
e-mail: smdt1@wp.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS: 0000105457, NIP: 871-000-34-14, REGON: 000486037
Numer rachunku bankowego: 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 (Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczość 1024x768.
Testowana w przeglądarkach: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.5.6, Google Chrome 3.0.195.38
spółdzielnia mieszkaniowa w dšbrowie tarnowskiej, sm, smdt, spoldzielnia, spoldzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, dt, dšbrowa tarnowska, dabrowa, dabrowa tarnowska, sm dabrowa tarnowska, sm dšbrowa tarnowska, www.dabrowatsm.pl, dąbrowa tarnowska, sm dąbrowa tarnowska, spółdzielnia w dąbrowie tarnowskiej, spółdzielnia w dšbrowie