Spółdzielnia

Serwis e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Remonty i Modernizacja

Struktura Organizacyjna

Akty Prawne

Centrum Osiedlowe

Witamy wszystkich na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej! 
Aktualności:

Postępowanie zakończone i rozstrzygnięte
Przetarg pisemny, ofertowy, nieograniczony
data publikacji: 08-04-2020
news.jpg

Adres siedziby:
Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Spadowa 8,
33-200 Dąbrowa TarnowskaPrzetarg pisemny, ofertowy, nieograniczony


I. Przedmiot przetargu:

1. Najem lokalu użytkowego położonego w centrum Dąbrowy Tarnowskiej przy ul. Kościuszki 2
-lokal o powierzchni 20,78 m2, posiada pomieszczenie socjalno-sanitarne ogólnodostępne,
- parking przed budynkiem.
2. Położenie lokalu w bryle budynku w załączeniu.

II. Termin i miejsce składania ofert:

1. Termin do: 30 kwiecień 2020r.
2. Miejsce składania ofert: Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Spadowa 8, Dąbrowa Tarnowska.
3. Ofertę należy złożyć w zaklejonej opisanej kopercie:
"Przetarg na lokal użytkowy ul. Kościuszki 2", pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej lub osobiście w biurze Spółdzielni.


III. Warunki przetargu:

1. Cena wywoławcza wynosi 25,00 zł/netto za 1m2.
2. Kryterium wyboru oferty
- zaoferowana cena netto za 1 m2,
- deklarowany rodzaj planowanej działalności gospodarczej.
3. W sytuacji tożsamych ofert Spółdzielnia poinformuje oferentów celem zorganizowania licytacji.
4. Wybrany oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w dniu i miejscu wyznaczonym przez Spółdzielnię.
 

IV. Dodatkowe informacje:

1. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podawania przyczyny.
2. Lokal można oglądać w godz. od 9.00 - 15.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem Działu GZM Spółdzielni Mieszkaniowej.
3. Więcej informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni - Dział GZM lub telefonicznie pod numerem: 14 655-93-48, 14 655-93-63, kom. 604-276-889.


Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej


PREZES ZARZĄDU
Mariusz Micek

Z-ca PREZESA
Katarzyna Gubernat-Witek


Dąbrowa Tarnowska dn. 07.04.2020 r.


Załączniki:
- TREŚĆ OGŁOSZENIA (w formacie ".pdf")

[strona główna]


 
 
galeria zdjęć | kontakt | ogłoszenia | przetargi | ciekawe linki | mapa strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel/fax (14)655-92-11, tel. (14)655-93-48, (14)655-93-63 (kontakt w godzinach 07.30 - 15.30),
e-mail: smdt1@wp.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS: 0000105457, NIP: 871-000-34-14, REGON: 000486037
Numer rachunku bankowego: 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 (Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczość 1024x768.
Testowana w przeglądarkach: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.5.6, Google Chrome 3.0.195.38
spółdzielnia mieszkaniowa w dšbrowie tarnowskiej, sm, smdt, spoldzielnia, spoldzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, dt, dšbrowa tarnowska, dabrowa, dabrowa tarnowska, sm dabrowa tarnowska, sm dšbrowa tarnowska, www.dabrowatsm.pl, dąbrowa tarnowska, sm dąbrowa tarnowska, spółdzielnia w dąbrowie tarnowskiej, spółdzielnia w dšbrowie